fbpx

Magistri dasturlari

Fanlar magistri dasturi (Magistratura) mutaxassisliklari:

Buxgalteriya hisobi va moliya

Ushbu magistratura dasturi talabalarga moliyaviy menejment va hisobot berish, shuningdek, buxgalteriya hisobi tamoyillari va amaliyoti haqida keng qamrovli tushunchalar beradi. Ushbu dastur talabalarga boshqaruv hisobi, moliyaviy tahlil, investitsiyalarni boshqarish va risklarni baholash kabi murakkab moliyaviy dunyoda harakat qilish uchun zarur ko’nikma va bilimlarni beradi. Nazariy tushunchalarni ham, amaliy qo‘llashni ham ta’kidlab, talabalar moliyaviy bozorlar, korporativ moliya va moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayonlari haqida chuqur tushunchaga ega bo‘ladilar. Ushbu dasturning bitiruvchilari moliyaviy rejalashtirish, tahlil qilish va strategik qarorlar qabul qilishda o’z hissalarini qo’shishlari mumkin bo’lgan buxgalteriya firmalari, moliya institutlari va korporativ moliya bo’limlarida o’z karyeralari  uchun yaxshi tayyorgarlik ko’rishadi.

 

1-semestr, kuz (12 hafta, 60 kredit)

 • ACC501_Menejerlar uchun buxgalteriya
 • COM501_Menejerlar uchun biznes aloqasi
 • QUA501_Biznes tadqiqot usullari

 

2-semestr, bahor (12 hafta, 60 kredit)

 • FIN501_Korporativ moliya
 • ACC502_Moliyaviy hisobot va tahlil
 • MGT505_Biznes strategiyasi va yetakchilik

 

3-semestr, yoz (12 hafta, 60 kredit)

Tanlangan mutaxassislik bo’yicha konsalting loyihasi yoki dissertatsiya:

 • ACC611_Buxgalteriya hisobi va moliya bo’yicha Capstone loyihasi yoki tezis

 

 

Xalqaro menejment

Ushbu magistratura dasturi talabalarga global biznes landshaftini har tomonlama tushunishni o’rgatadi va ularni tez o’zgaruvchan muhitda rivojlanish uchun zarur ko’nikmalar bilan ta’minlaydi. Ushbu dastur menejmentning turli jihatlarini, jumladan, strategiya, moliya, marketing va operatsiyalarni qamrab oladi, ayniqsa chet elda biznes yuritishning murakkabliklariga e’tibor qaratadi. Talabalar xalqaro bozorlarni shakllantiradigan madaniy, siyosiy va iqtisodiy dinamika haqida qimmatli tushunchaga ega bo’ladilar va tez o’zgaruvchan dunyoning qiyinchiliklari va imkoniyatlarini boshqarish uchun global fikrlashni rivojlantiradilar. Nazariy bilim va amaliy qo’llash orqali ushbu dastur bitiruvchilari transmilliy korporatsiyalar, konsalting firmalari va boshqa global tashkilotlarda muvaffaqiyatli karyera qurish uchun puxta tayyorlanadilar.

 

1-semestr, kuz (12 hafta, 60 kredit)

 • ACC501_Menejerlar uchun buxgalteriya
 • COM501_Menejerlar uchun biznes aloqasi
 • QUA501_Biznes tadqiqot usullari

 

2-semestr, bahor (12 hafta, 60 kredit)

 • MGT501_Xalqaro menejment
 • MGT502_Xalqaro marketing
 • MGT505_Biznes strategiyasi va yetakchilik

 

3-semestr, yoz (12 hafta, 60 kredit)

Tanlangan mutaxassislik bo’yicha konsalting loyihasi yoki dissertatsiya:

 • MGT611_ Xalqaro menejment bo’yicha Capstone loyihasi yoki tezis